Eldre størst nedgang i sykefravær

Ansatte over 60 år har den største nedgangen i sykefravær.