Bjørnestad: – Ingen overraskelse

Tingrettsdommer Helge Bjørnestad er ikke overrasket over at Gulating lagmannsrett fant grunnlag for å dømme Thomas Thendrup for NOKAS-ranet.