– Industrien må bli med

Satsingen på CO2-fangst og -lagring er på mange måter et sjansespill, mener EUs energikommissær.