Dødsulykker blir ikke registrert

Vel 30 prosent av arbeidsulykkene med dødelig utgang blir ikke registrert av Arbeidstilsynet.