To mandat frå regjeringsmakt

Høgre og Frp ville berre mangla to mandat på reint fleirtal, dersom det no hadde vore stortingsval. For dei raudgrøne ville det gått ille.