Kripos undersøker dødsbrann

To døde, fem savnet. Brannvesenet kan tidligst gå inn mandag.