Ullevål innrømmer feil

Ullevål universitets-sykehus medgir svikt i Ali Haji Mohamed Farah-saken.