Bønder allierer seg med kraftselskaper

Bønder som ønsker å bygge kraftverk på mer enn 30 GWh, blir heretter tvunget til å alliere seg med et offentlig selskap.