Bøndene får 1,9 milliarder

Det er enighet om ny jordbruksavtale.