SV lekker til alle i ny måling

SV faller til 6,1 prosent i ny måling og heftes med ekstremt lav velgerlojalitet. Partiet lekker i alle retninger.