Terra-kreditorene kan finne penger i indre selskap

Terra Securities’ bobestyrer bekrefter at det fins et «indre selskap» i Terra, og at de nå skal undersøke om kreditorene kan kreve penger derfra.