Vant åtte av ti saker

Økokrim fikk fellende dommer i åtte av ti saker i 2008.