Miljøkraftverket

I framtiden kan dette superkraftverket produsere like mye energi som Kårstø gjør i dag med 100 prosent CO2-rensing.