Bommet på kaien

Bilfergen M/F Kvam gikk på på grunn ved Åram søndag morgen.