Fnyser av lærerforslag

SV avviser blankt forslaget fra NHO om å belønne gode lærere med høyere lønn for å bedre kvaliteten i skolen.