Berget i siste liten

Matros Per Johan Vike (56) hadde gått fra vakt klokken 12 ulykkesdagen, og var dermed ikke involvert i det som skjedde på akterdekket av «Bourbon Dolphin» da ulykken skjedde.