Fastholder Orderud-fengsling

De dømte i Orderud-saken må fortsatt sitte varetektsfengslet. Det har Høyesteretts kjæremålsutvalg bestemt.