Røft miljø med kniv

– Når du kommer med idéer, blir de i hvert fall aldri hørt!