Løper i flokk etter Orderud-tiltalte

De fleste involverte i Orderud-saken har fryktet nettopp det som skjedde: At pressen skulle invadere bygden Frogner og fotfølge de tiltalte i trippeldrapssaken.