Lette etter hasj - fant kvelerslanger

Ransakingen etter hasjplanter i en leilighet på Tasta ga seg uvanlige utslag: I leiligheten fant politiet også fire kvelerslanger.