Svarene hang på veggen under eksamen

40 av 300 sykepleierstudenter ved Høgskolen i Oslo hadde eksamen i et rom der svarene på eksamensoppgavene hang på veggen.