Totalforbud mot import

Norge innfører importforbud for klovdyr og produkter av klovdyr fra Frankrike etter at det er påvist munn- og klovsyke i landet.