- Sleipner-rapport med store mangler

NTNU-professor Svein Kristiansen retter flengende kritikk mot granskingskommisjonens rapport om "Sleipner"-forliset.