Snorking kan forsinke oljeutbygging

Oljearbeiderne snorker og harker så mye at de vil ha enerom. Nå kan Norsk Hydros utbygging av Grane-feltet kan bli forsinket på grunn av kravet.