Kvinneprester øker kirkens toleranse

Et flertall av prestene i den finske kirken mener at kvinnelige kolleger gir et positivt bidrag til kirken, blant annet når det gjelder toleranse.