Hadde DNA-profil av fetteren

Laboratoriet i Østerrike hadde fått oversendt DNA-profilen til fetteren til Birgitte Tengs, og kunne dermed utelukke at hårprøvene stammet fra ham.