Bøndene aksjonerer - nekter å betale strøm

Oslo: Skjåstaddalen bondelag i Møre og Romsdal oppfordrer landets bønder til å la være å betale strømregningen. Bøndene bes om å videresende regningen til regjeringen ved statsminister Jens Stoltenberg.