70 millioner til rassikring

70 millioner kroner til rassikring langs norske veier. Det var gavepakken finanskomiteen i Stortinget gikk inn for da de gav sin innstilling til revidert nasjonalbudsjett onsdag.