SFT må skrive rapport om kvikksølv

Statens Forurensningstilsyn må skrive en rapport om kvikksølvutslippene Eramet Norway A/S har hatt fra smelteverkene i Porsgrunn og i Sauda. Mandag møttes partene for å diskutere størrelsen på utslippene.