Ulovlig liste over «åndssvake»

Et ulovlig register med informasjon om «åndssvake» i Norge, ble i fjor lagret i Riksarkivet.