Må forklare flåtebruken

Sjøfartsdirektoratet krev ei forklaring på kvifor danskane aksepterer redningsutstyr som systematisk har svikta.