Flere får inngå partnerskap i Norge

Torsdag ble muligheten til å inngå partnerskap i Norge utvidet. De nye reglene innebærer at statsborgerskap i Danmark, Island eller Sverige likestilles med norsk statsborgerskap.