Tolkeutgiftene i asylsaker eksploderer

Det er ikkje berre advokatutgiftene som har eksplodert i asylsakene. Utgiftene til tolk har auka endå meir. Nå slår fylkesmann Hans J. Røsjorde på ny alarm overfor Justisdepartementet.