Blekkulf klarte ikke å omvende EU

EU-kommissær Margot Wallström er overrasket over de høye becquerel-verdiene langs norskekysten. Men hun kan ikke gjøre stort med Sellafield.