Anker utuktsdom til Høyesterett

Den 44 år gamle presten fra Sunnmøre, som er dømt til fengsel i fem år for seksuelle overgrep mot tre døtre og en kvinne han var sjelesørger for, anker saken.