Vil tvinge Sponheim i kne

Striden om eigedomssaka frå Lillesand kan nå ta ei ny vending. Arbeidarpartiet vil nå forfylgje saka.