Vurderer kriseløsninger for studenter

De matematikktunge utdanningene sivilingeniør NTNU og siviløkonom Norges Handelshøyskole (NHH) kan komme til å vurdere ny praksis ved opptak på grunn av de elendige mattekunnskapene til førsteårsstudentene.