Skjerpet straff og skjerpet ordbruk

Agder lagmannsrett skjerpet straffen mot Jan Helge Andersen. I forhold til byrettens dom er lagmannsretten langt skarpere i sin omtale av det som skjedde før og under drapene i Baneheia.