Håper på mer penger

Forsvarssjef Sigurd Frisvold håper på mer penger fra politikerne, slik at de mest smertefulle forsvarskuttene kan unngås.