Braut direktiv frå Riksadvokaten

Politi og påtalemakt har i Arve Beheim Karlsen-saka ikkje fylgt tidlegare direktiv frå Riksadvokaten, for behandling av rasismesaker.