Vil gi Kystvakten mer ansvar

Oslo (NTB): Sjøfartsdirektøren mener Kystvakten bør ha ansvaret for å overvåke kysten og myndighet til å gripe inn før fartøyene havner i fjæra.