Ulovlig scooterkjøring truer villreinen

Villreinrådet i Norge oppfordrer politiet og miljømyndighetene til å sette en stopper for ulovlig kjøring med snøscooter i villreinområdene.