10 mill. i bot til Jernbaneverket

Riksadvokaten har utferdiget en bot på 10 millioner kroner i foretakstraff mot Jernbaneverket for Åsta-ulykken 4. januar 2000.