Slike studenter vil Giske ha

De har møteplikt, mange obligatoriske innleveringer og jobber intenst i grupper. Det nye studieopplegget på jus ved Universitetet i Bergen (UiB) er kjempepopulært.