Trolig Frp-kjennelse innen 25. januar

De ni utestengte Frp-medlemmene vil sannsynligvis få vite om lagmannsretten opphever suspensjonene av dem innen årsmøtet i Oslo Fremskrittsparti 25. januar.