Kvinner taper på pensjonsreformen

Kvinner i deltidsarbeid, og som har vært hjemme mens barna var små, vil tape ytterligere på den kommende pensjonsreformen.