Flyttet åtte promille av statsbudsjettet

Avgiftene på alkohol blir likevel ikke satt ned med 2,5 prosent. Diverse-posten til uforutsatte utgifter kuttes med 1,3 milliarder kroner.