Varm forsvarer for Polet

Dagfinn Høybråten mener at det har vært nødvendig å øke antall vinmonopolutsalg, rett og slett for å styrke Polets stilling i folket.