Politisk streik i Aetat

De ansatte i Aetat går til politisk streik i to timer i dag. Mens bemanningen er blitt redusert, har byrdene økt i omfang.