Politisk streik i Aetat

De ansatte i Aetat vil streike i to timer onsdag i protest mot at de får stadig flere oppgaver samtidig som de er færre ansatte.